019 – 761 33 02


Vill du bli uppringd?

Please leave this field empty.

Eller vill du skicka ett meddelande till oss?

Please leave this field empty.

Genom din kontaktförfrågan samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.

Priser

Vi har som regel samma priser som Folktandvården Örebro län med reservation för estetisk tandvård. Vi använder oss av handplockade tandtekniska labb och därmed skiljer sig våra kostnader med vissa andra mottagningar. Vi har därför valt att inte publicera priser på denna sida då det lätt kan ske missförstånd. Du får alltid ett kostnadsförslag som tydligt visar priserna samt referenspriserna. Vårt mål är att erbjuda tandvård av högsta kvalité till ett rimligt pris.

TANDVÅRDSBIDRAGET

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen. Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder.

Förutom detta finns det ett speciellt tandvårdsbidrag som riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Detta ansöks av tandläkaren tillsammans med läkarintyg. Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår och gäller från och med 1 januari och 1 juli varje år.

 

HÖGKOSTNADSSKYDDET

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till vårdgivaren.

Ersättningen beräknas utifrån ett ersättningsbaserat pris

För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett ersättningsbaserat pris som ersättningen beräknas utifrån. Referenspriset fastställs av staten och avser ett slags minimipris från vilken ersättningen beräknas. Tandvården bestämmer dock sina egna priser och den del som överstiger referenspriset läggs helt på patienten.

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3000 kr.

Sedan får patienten ersättning för:

 

Högkostnadsskyddet beräknas per år

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som görs på en patient under ett år in i högkostnadsskyddet.